Rezultatele proiectului „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției în Municipiul Toplița” cod SIPOCA/MySMIS: 1134/152128

R4 program: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice- Rezultat proiect 1– Un standard ISO 37001 și un proiect de Hotărâre de Consiliu Local cu privire la adoptarea procedurilor anticorupție în cadrul UAT Toplița (descărcare certificatul ISO 37001   și  Hotărârea de Consiliu proceduri anticorupție).

R4 program: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice- Rezultat proiect 2– Un plan de integritate adaptat instituției în vederea conformării cu cerințele privind Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și implementarea ISO 37001:2016, un ghid de bune practici pentru prevenirea corupției și a incidentelor de integritate și pentru prevenirea conflictelor de interese (descărcare Planul de integritate și Ghidul de bune practici).

R5 program: Grad crescut de conștientizare a corupției în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică –Rezultat proiect 3– O campanie de conștientizare a corupției care va include un sondaj în rândul cetățenilor cu privire la corupție,  un sondaj în rândul angajaților Primăriei Toplița cu privire la corupție, o campanie de informare online și offline cu privire la importanța măsurilor anticorupție din cadrul UAT Toplița. (descărcare Rapoarte sondaj cetățeni și Rapoarte sondaj angajați).

R6 program: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției –Rezultat proiect 4– 50 de angajați din cadrul UAT Toplița formați în prevenirea și combaterea corupției și etica și integritatea. (descărcare Cursul ANC și Cursul Etică și Integritate).

Sari la conținut