Reabilitare termică blocuri din Municipiul Toplita, Lotul 2

Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale


din Mun. Toplița - Lot 2


propuse spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență,

Componenta 5 — Valul Renovării

Primaria Municipiului Toplița urmărește creașterea nivelului de performanță energetică a blocurilor de locuit și anume reducerea consumurilor energetice pentru incălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanismic al localitații.

Pentru realizarea acestui scop s-a decis achiziția de servicii de proiectare pentru aprecierea posibilitățiilor tehnice de execuție a lucrarilor de intervenții precum si stabilirea solutiilor tehnice optime, impuse de legislatia in vigoare pentru lucrarile de interventie la blocurile de locuinte care au la baza Ordonanța de Urgență nr.18 din 04.03.2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. 

Având în vedere oportunitatea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII, AXA 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 – RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, Municipiul Toplița a depus solicitare de finanțare pentru reabilitarea termică a 5 blocuri rezidențiale. 

 

Valoarea totală eligibilă a lotului II este de 4.613.812 EUR, echivalent in LEI la cursul 1 eur=4,9227 lei: 22.712.412.33 LEI (cu TVA).

Locații:

1. Mihail Kogalniceanu, Bl. A, mun. Toplița

1.     DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

·       Perioada de executie a blocului de locuinte: 1984;

·       Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 5.122,74 m2;

·       Regimul de înălțime: S+P+4E;

·       Număr de tronsoane: 2;

·       Număr de scări: 4;

·       Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

·       Tip acoperiș: Sarpanta;

·       Tip învelitoare: tigla;

·       Gradul de rezistență la foc: II.

 

2.     INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, Bl. A, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori

Valoare indicator

Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro)

1.024.548,00

 

 3.     LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta):

 

 

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.

Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):

 
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

 

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):

 

– Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Recomandări propuse:

 

– Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;

 

– Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

 

– Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

 

– Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

 

– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

 

– Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

 

 

2. Str. Stefan cel Mare, Bl. C, mun. Toplița

 

 1.     DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

 

·       Perioada de executie a blocului de locuinte: 1981;

·       Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 7.075,02 m2;

·       Regimul de înălțime: S+P+4E;

·       Număr de tronsoane: 5;

·       Număr de scări: 5;

·       Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

·       Tip acoperiș: Terasa;

·       Tip învelitoare: membrana bituminoasa;

·       Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

2.     INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Stefan cel Mare, Bl. C, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori

Valoare indicator

Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro)

1.415.004,00

 

3.     LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

 

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Terasa):

 

 

– Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 30 cm. 

Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):

 
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

 

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):

 

– Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Recomandări propuse:

 

– Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;

 

– Repararea/construirea acoperişului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 

– Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

 

– Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

 

– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

 

– Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

3. Str. Stefan cel Mare, Bl. E, mun. Toplița

1.     DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

·       Perioada de executie a blocului de locuinte: 1989;

·       Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 3.368,69 m2;

·       Regimul de înălțime: S+P+4E;

·       Număr de tronsoane: 2;

·       Număr de scări: 2;

·       Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

·       Tip acoperiș: Sarpanta;

·       Tip învelitoare: țiglă ceramică;

 

·       Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

      2.     INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii
situată la adresa:
Str. Stefan cel Mare, Bl. E, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt
prezentați în tabelele de mai jos:

Alti indicatori

Valoare indicator

Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro)

559.712,00

 

3.     LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta):

 

 

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.

Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):

 
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

 

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):

 

Nu este cazul sa se termoizoleze planșeul peste subsol;

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Recomandări propuse:

 

– Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;

 

– Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

 

– Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

 

– Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

 

– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

 

– Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

 

4. Str. Miron Cristea, Bl. D, mun. Toplița

1.     DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

·       Perioada de executie a blocului de locuinte: 1981;

·       Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 3.239,22 m2;

·       Regimul de înălțime: S+P+4E;

·       Număr de tronsoane: 2;

·       Număr de scări: 2;

·       Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

·       Tip acoperiș: Partial terasa si partial sarpanta;

·       Tip învelitoare: partial membrana bituminoasa, partial azbociment;

·       Gradul de rezistență la foc: II.

 

 

2.     INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Miron Cristea, Bl. D, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

Alti indicatori

Valoare indicator

Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro)

647.844,00

 

3.     LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Partial terasa si partial sarpanta):

 

 

– Termoizo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 30 cm.

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.

Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):

 
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

 

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):

 

– Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Recomandări propuse:

 

– Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;

 

– Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

 

– Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

 

– Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

 

– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

 

– Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

5. Str. Sportivilor, Bl. I, mun. Toplița

1.     DATE TEHNICE ALE CLADIRII:

·       Perioada de executie a blocului de locuinte: 1982-1983;

·       Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată): 4.833,52 m2;

·       Regimul de înălțime: S+P+4E;

·       Număr de tronsoane: 3;

·       Număr de scări: 3;

·       Tâmplăria: Parțial clasică, parțial înlocuită cu tâmplărie PVC;

·       Tip acoperiș: Sarpanta;

·       Tip învelitoare: țiglă ceramică;

·       Gradul de rezistență la foc: II.

 

2.     INDICATORI LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii situată la adresa: Str. Strada Sportivilor, Bl. I, localitatea Toplița, judetul Harghita, sunt prezentați în tabelele de mai jos:

 

Alti indicatori

Valoare indicator

Valoarea eligibiă a lucrărilor de renovare energetică (euro)

966.704,00

 

 3.     LUCRĂRI PROPUSE PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;

Izolarea termică a faţadei – parte opacă, prin termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Sarpanta):

 

 

– Izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 30 cm.

Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor(dacă este cazul):

 
– Se propune închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

 

Izolarea termică a planşeului peste subsol (unde este cazul):

 

– Se propune izolarea termică a planşeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.

– Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mişcare/prezenţă;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Recomandări propuse:

 

– Repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe, în zonele degradate;

 

– Repararea/ Construirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

 

– Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

 

– Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

 

– Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

 

– Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Nu este cazul.

Derulare proiect

2021
S-a format inițiativa accesării fondurilor de finanțare prin Programul Organizational Regional (POR) pentru reabilitarea si modernizarea termică și estetică a blocurilor rezidențiale din Municipiul Toplița.
Pentru realizarea accestui scop s-a decis achiziția de servicii de proiectare pentru elaborarea documentației tehnice neceare pentru evaluarea posibilitățiilor tehnice de execuție, stabilirea soluțiilor tehnice si accesarea de fonduri nerambursabile.
2021
09-06-2021
S-a întocmit și semnat contractul de prestare de servicii de proiectare cu nr. 16931/02.06.2021 cu firma SC BROLLIO CONCEPT SRL.
Contractul cuprine urmatoarele servicii: Actualizare Expertiza Tehnică (10 blocuri); Actualizare Audit Energetic (10 blocuri); Elaborare Proiect Tehnic (PT, Caiet de sarcini DDE, Devize, PAC, DTAC, POE) (10 blocuri);
09-06-2021
27-09-2021
A fost predată Primariei Municipiului Toplița documentația elaborată conform contractului 16931/02.06.2021.
Documentația cuprine locațiile: str.Mihail Kogălniceanu, bl.A; str.Nicolae Bălcescru, bl.A; str.Sportivilor, bl.A; str.Gării, bl.B; str.Sportivilor, bl.B; str.Sportivilor, bl.C; str.Stefan cel Mare, bl.C; str.Miron Cristea, bl.D; str.Stefan cel Mare, bl.E; str.Sportivilor, bl.I;
27-09-2021

10.01.2022
S-a decis depunerea proiectului în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare si Reziliență.
Finanțare PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

10.01.2022
30-03-2022
S-a încheiat contract de servicii de consultanță în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru creșterea eficienței energetice pentru 10 blocuri.
Contractul cu nr. 10572 din 30.03.2022 a fost întocmit cu firma EXCLUSIVO GLOBAL SRL și are ca obiect elaborarea documentației aferente în vederea obținerii de fonduri nerambursabile.
30-03-2022
06-04-2022
În sedința Consiliului Local din 06.04.2022 s-a aprobat proiectul de reabilitare a 10 clădiri rezidențiale împărțite în 2 loturi a câte 5 blocuri.
06-04-2022
06.04.2022
Proiect depus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
06.04.2022
11.2022
Cererea de finanțare a fost aprobată.
11.2022
21.03.2023
S-a încehiat contract de servicii pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) pentru obiectivul Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Toplița - Lot 2
21.03.2023
01-2024
S-a elaborat documentatia de atribuire pentru contractul de proiectare și execuție.
01-2024
22.01.2024
S-a publicat anunțul de participare simplificat SCN1138991 Proiectare si executie lucrari pentru investitia „Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din municipiul Toplita – Lot 2” finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare si Reziliență al României și din fonduri naționale cod proiect C5-A3.1-265 - pe 5 loturi.
22.01.2024
14.02.2024
S-a încheiat etapa de depunere a ofertelor pentru procedura simplificata și a avut loc etapa de deschidere a ofertelor.
În curs de evaluare a ofertelor depuste.
14.02.2024

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut