Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzină de apă din Municipiul Toplița

Grad de Realizare
0%

Coordonatorul investiției

Municipiul Toplița

Responsabil contract

Urzică Dumitru

Anul

2022

Starea investiției

 Proiect depus spre finanțare prin
Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny” 

Nr. contract

 

Data contractului

 

Municipiul Toplița dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa compus din: captare, stație de tratare, inmagazinare și rețea de distribuție. Sursa de apa este de suprafață (pârâul Toplița), printr-o captare cu prag de fund și desnisipator. Aducțiunea este cu funcționare gravitațională cu lungimea de 10.3km. Instalația de tratare este compusă din bazin radial, filtre rapide și camera de clorinare. Rezervoarele existente asigura un volum de înmagazinare de 4.300 mc. Distribuția apei se realizează gravitațional, rețeaua având o lungime de circa 45 km.

Sistemul de apă este unul învechit și neperformant, astfel că au apărut probleme privind calitatea apei, probleme pe care AQUA CALIMANI încearcă sa le țină sub control, dar situația se va înrăutății în timp dacă nu se investește în reabilitare și modernizarea captării, aducțiunii și a uzinei de apă.

Deficiențe identificate: 

 • Capacitate insuficientă a sistemului pentru a raspunde necesităților de apă.
 • Capacitate de desnisipare a apei de suprafață mică.
 • Rețea de aducțiune din oțel veche care cuplat cu faptul ca o parte buna din rețea este situată pe proprietății private, ceea ce îngreunează accesul pentru intervenții, duce la întreruperi îndelungite în alimentarea cu apă.
 • La stația de tratare camera de amestec și decantorul prezinta deteriorări iar un agitator din camera de amestec nu mai functioneaza.
 • Instalația de alimentare cu soluții este invechită
 • Cladirea tehnologică și administrativă prezintă la subsol o umiditate ridicată, vanele de închidere se acționeaza foarte greu.
 • Pompele de ridicare a apei în castelul de apa sunt învechite și se defectează des.
 • Instalația de clorinare funcționeaza necorespunzător.
 • Cantitatea de apa care poate fi transmisă la consumatori este, de multe ori, insuficientă.
 • și alte deficiențe.
 

Pentru rezolvarea deficiențelor, îmbunătățirea calității și cantității apei furnizate pentru locuritori Primaria Municipiului Toplița urmărește obținerea unei finanțări pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea stației de captare, aducțiune și a uzinei de apă.

Primaria Municipiului Toplița a depus obiectivul spre finanțare în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program care are ca obiectiv modernizarea comunitățiilor locale prin realizarea de investiții în infrastructurile locale, finanțat din bugetul de stat și aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

CERERE DE FINANȚARE

Finanțator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației

Beneficiar: U.A.T. Municipiul Toplița

Nr. inreg. cerere finanțare: 31874/05.10.2021 

Nr. MDLPA: 123110/13.10.2021

Tip Proiect: Proiect integrat (mai multe categorii de investiție)

Denumiea obiectivului de investiție: Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apa din Municipiul Toplița, județul Harghita

Categorie de investiție: Alimentări cu apă și stații de tratare a apei (Reabilitare)

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou

Amplasament: Drum de exploatare, DN15, strada Marton Aron, strada Lungă, Drum de exploatare, Uzina de apă – str. Dealului, mun. Toplița, județul Harghita

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 60

Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.: 153/08.10.2021

Valoarea totala a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 24,969,380.00

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 24,469,380.00

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 500,000.00

Valoarea calculată conform standardului de cost (lei fără TVA): 20,538,188.00

Cost unitar aferent investiției (calculat) (lei fără TVA)/km sau locuitor sau locuitor echivalent: 1,220.47

REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei:

 • Lungime rețea de distribuție: 10330.00 metri;
 • Număr locuitori deserviți (beneficiari direcți): 16828
 • Sursa de apa: Existent
 • Rezervor de înmagazinare: Existent
 • Stație de tratare a apei: Existentă.
2018
Realizare Expertiză Tehnică „Sistemul de alimentare cu apa din Municipiul Toplița, județul Harghita”
2018
2018
Realizare Studiu de Fezabilitate „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apa din Municipiul Toplița”
2018
2018
Realizare studiu geotehnic pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apa din Municipiul Toplița, județul Harghita”
Ediiția 1
2018
10.2021
Întocmirea, aprobarea prin HCL și depunerea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
10.2021
06.2022
Studiu geotehnic pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apa din Municipiul Toplița, județul Harghita”
Ediția 2
06.2022
06.2022
Reactualizare Studiu Fezabilitate „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apa din Municipiul Toplița”
06.2022
06.2022
Reactualizare documentație economica pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzina de apa din Municipiul Toplița, județul Harghita”
06.2022
18.07.2022
S-a emis Ordinul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1243/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care s-a aprobat finanțarea pentru UAT municipiul Toplița a obiectivului „Reabilitare, modernizare și dotare stație de captare, aducțiune și uzină de apă din Municipiul Toplița, județul Harghita”.
18.07.2022
În curs de depunere documente solicitate de MDLPA în vederea încheiereii contractului de finanțare.
Sari la conținut