Reabilitare centrală termică și schimbarea destinației în locuințe de serviciu

Grad de Realizare
0%

Coordonatorul investiției

Municipiul Toplița

Responsabil contract

Urzică Dumitru

Anul

2021

Starea investiției

În curs de execuție a
șarpantei de lemn

Nr. contract

15282

Data contractului

17.05.2021

Lucrări de reabilitare la centrala termică din strada Cerbului .Se vor realiza 4 locuințe de serviciu.

17-05-2021
Semnare contract
Valoare contract 419.828 lei.
17-05-2021
În curs de obținere avize și acorduri necesare eliberării Autorizației de Construire.
19-11-2021
Aviz favorabil de la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Urmează eliberarea Autorizației de Construire.
19-11-2021
19-12-2021
S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 19 din 21.12.2021
19-12-2021
12-2021
S-au executat lucrări de demolare
12-2021
12-2021
S-au executat lucrări la structura parter.
S-au executat lucurări de zidire a pereții exteriori și s-a turnat planseul de beton armat de peste parter.
12-2021
03-2022
S-au executat lucrări la structura etaj.
S-au realizat pereții de zidarie și s-au efectuat lucrari de cofrare, armare si turnare a betonului în grinzile și centurile de peste etajul 1 al clădirii.
03-2022
04-2022
Finalizat execuția șarpantei de lemn.
04-2022
11.2022
In curs de executie lucrari interioare
11.2022

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut