Reabilitare centrală termică și schimbarea destinației în locuințe de serviciu

Grad de Realizare
0%

Coordonatorul investiției

Municipiul Toplița

Responsabil contract

Urzică Dumitru

Anul

2021

Starea investiției

În curs de execuție a
șarpantei de lemn

Nr. contract

15282

Data contractului

17.05.2021

Lucrări de reabilitare la centrala termică din strada Cerbului .Se vor realiza 4 locuințe de serviciu.

17-05-2021
Semnare contract
Valoare contract 419.828 lei.
17-05-2021
În curs de obținere avize și acorduri necesare eliberării Autorizației de Construire.
19-11-2021
Aviz favorabil de la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Urmează eliberarea Autorizației de Construire.
19-11-2021
19-12-2021
S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 19 din 21.12.2021
19-12-2021
12-2021
S-au executat lucrări de demolare
12-2021
12-2021
S-au executat lucrări la structura parter.
S-au executat lucurări de zidire a pereții exteriori și s-a turnat planseul de beton armat de peste parter.
12-2021
03-2022
S-au executat lucrări la structura etaj.
S-au realizat pereții de zidarie și s-au efectuat lucrari de cofrare, armare si turnare a betonului în grinzile și centurile de peste etajul 1 al clădirii.
03-2022
04-2022
Finalizat execuția șarpantei de lemn.
04-2022
11.2022
In curs de executie lucrari interioare
11.2022

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut