Proces Verbal de afișare a rezultatelor probei de interviu la examenul de promovare în grad imediat superior celui deținut de funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița

SKM_C364e21062811070
Sari la conținut