Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, județul Harghita

Grad de Realizare
0%

Coordonatorul investiției

Municipiul Toplița

Responsabil contract

Urzică Dumitru

Anul

2022

Starea investiției

 Proiect aprobat pentru finanțare prin
Programul Național de Investiții
„Anghel Saligny”

Nr. contract

 

Data contractului

 

În ultimi ani infrastructura Municipiului Toplița a fost intr-o dezvoltare continuă, s-a introdus gazul, apa și canalizarea în diferite zone. Drumurile și străzile au fost modernizate parțial, iar modernizarea restului de străzi este în momentul actual o prioritate a Municipiului.

Străzile Pădureni și Secu fac acesul spre gospodării, locuințe, terenuri agricole și forestiere, respective unități de producție și alte trasee existente. Acestea prezintă urme de defecțiuni majore si o stare tehnică necorespunzătoare care afectează negativ condițiile de circulație din punctul de vedere al siguranței, confortului și vitezei, precum:

  • Partea carosabilă prezintă defecțiuni de tipul gropilor și denivelărilor, nefiind asigurate elemente geometrice atât în plan cât și în profil transversal și longitudinal pentru cerințele actuale de confort și siguranță în exploatare;
  • Sunt necorespunzătoare și incomplete dispozitivele de colectare și evacuare a apelor pluviale;
  • Semnalizarea rutieră este deficitară, multe indicatoare sunt într-o stare avansată de degradare sau lipsesc cu desăvârșire;
  • Amenajarea drumurilor laterale este necorespunzătoare; 

Ca urmare Primaria Municipiului Toplița urmarește să asfalteze străzile Pădureni și Secu, iar în vederea realizării acestui scop s-a întocmit proiect tehnic pentru asfaltare, care cuprinde:

  • Tronsonul str. Secu de 284m la care se vor realiza și racordurile cu gospodăriile și drumurile laterale pe o lungime de 112m, rezultând o lungime totala de 396m cu lățimea de 3m;
  • Strada Pădureni, care începe după intersecția cu DN 15 la Km 181+300 după podul peste pârâul Vale și se termină tot pe DN 15 la Km 182+985, tot înainte de un pod din beton armat, este compusă din 2 tronsoane: Tronsonul 1 cu o lungime de 1128m iar Tronsonul 2 cu o lungime de 646m, rezultând o lungime totală de 1774m cu lățimea de 3m.

Pentru realizarea acestui obiectiv Primaria Municipiului Toplița a depus cerere de finanțare în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program care are ca obiectiv modernizarea comunitățiilor locale prin realizarea de investiții în infrastructurile locale, finanțat din bugetul de stat și aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

CERERE DE FINANȚARE

Finanțator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației

Beneficiar: U.A.T. Municipiul Toplița

Nr. inreg. cerere finanțare: 31877/05.10.2021 

Nr. MDLPA: 123117/13.10.2021

Tip Proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție

Denumiea obiectivului de investiție: Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, judetul Harghita

Categorie de investiție: Drumurile publice (Reabilitare)

Tip investiție: Obiectiv de investiții nou

Amplasament: Strada Pădureni, strada Secu din Municipiul Toplița, județul Harghita

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 60

Hotărârea consiliului local/județean de aprobare/ Hotărârea A.D.I.: 154/08.10.2021

Valoarea totala a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 4,147,604.00

Valoarea solicitată de la bugetul de stat (lei cu TVA): 4,047,604.00

Valoarea finanțată de la bugetul local (lei cu TVA): 100,000.00

Valoarea calculată conform standardului de cost (lei fără TVA): 2,963,872.00

Cost unitar aferent investiției (calculat) (lei fără TVA)/km sau locuitor sau locuitor echivalent: 1,365,840.00

REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

c) Pentru drumurile publice:
– Tip drum: Drumuri publice din interiorul localităților
– Clasă tehnică: III
– Lungime drum: 2170.00 metri
– Lucrări de consolidare: NU
– Lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: DA
– Trotuare: NU
– Locurile de parcare, oprire și staționare: NU
– Număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 7
– Bretele de acces, noduri rutiere: NU
– Alte lucrări de arta: NU

2021
Realizare Expertiză Tehnică pentru „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, judetul Harghita”
2021
2021
Realizare documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire pentru proiectul „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, judetul Harghita”
2021
2021
Realizare proiect tehnic „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, judetul Harghita”
2021
2021
Realizare Studiu Geotehnic pentru proiectul „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, judetul Harghita”
2021
10.2021
Întocmirea, aprobarea prin HCL și depunerea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”
10.2021
18.07.2022
S-a emis Ordinul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1243/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care s-a aprobat finanțarea pentru UAT municipiul Toplița a obiectivului „Lucrări de asfaltare strada Pădureni și strada Secu din Municipiul Toplița, judetul Harghita”.
În vederea încheierii contractului finanțare MDLPA a transmis o solicitare de documente.
18.07.2022
07.2022
UAT Municipiul Toplița a depus documentele solicitate de MDLPA în vederea încheierii contractului de finanțare.
07.2022
16.01.2023
A fost publicat anunțul de participare simplificat SCN1120093, privind atribuirea contractului de Execuție lucrari de asfaltare strada Padureni si strada Secu din municipiul Toplița.
16.01.2023
10.03.2023
S-a emis autorizația de construire, nr. 15 din 10.03.2023, pentru Lucrări de reabilitare și asfaltare str. Pădureni și Secu.
10.03.2023
10.05.2023
S-a încheiat contractul de execuție lucrari de asfaltare strada Padureni si strada Secu din municipiul Toplița.
10.05.2023
În curs de soluționare și depunere clarificări și documente solicitate de MDLPA în vederea încheiereii contractului de finanțare.
Sari la conținut