Ședință extraordinară – Proces verbal nr. 3/15.02.2021

PROCES  – VERBAL Nr.  3/15.02.2021                Încheiat azi 15 Februarie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Topliţa.             Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”,…

HOTĂRÂRE Nr. 17 /30.01.2020 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2, conform anexei

Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 18 / 20.01.2020; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1628 /  22.01.2020;  – Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.17/2020;  –  Cererile chiriașilor prin care…

HOTĂRÂRE NR.16/30.01.2020 privind însuşirea listei cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri, destinate închirierii – locuinţe ANL, cereri depuse până la data de 31.12.2019, conform anexei

Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 17 / 20.01.2020; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1627 / 22.01.2020;  – Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.16/2020;  –  Cererile solicitanților de locuințe…

HOTĂRÂREA NR. 15/2020 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 1325/20.01.2020prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 30.01.2020; Având în vedere: Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr.15/17.01.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației nr. 1325/20.01.2020 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului…

HOTĂRÂREA NR. 14/ 2020 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 991/15.01.2020 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Achiziție peleți din lemn”

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020.  Având în vedere următoarele: Referat de aprobare nr. 14/17.01.2020; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire  nr. 991/15.01.2020 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a…

HOTĂRÂREA Nr. 13/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu nr. 54Y/2019 pentru amplasamentul situat în strada 1 Decembrie 1918, fn. Municipiul Toplita în vederea construirii Stație de distribuție carburanți pe terenul înscris în CF 51177, nr. cad. 51177 – beneficiar SC TOMEK CARPET COMPANY SRL – Tg. Mureș.

Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020 ; Având în vedere:             – Referatul de aprobare nr.13/17.01.2020;                 – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu nr. 54Y/2019  pentru amplasamentul situat în…

Sari la conținut