Email: consilieretică@primariatoplita.ro

 

Principii și norme de conduită ale funcționarilor publici

 

Principii si norme conduita

 

Normele de conduită, rolul și atribuțiile personalului contractual

 

principii contractuali

 

Rapoarte anuale – consilier etică 2022

 

Raport anual personal contractual new

 

Raport anual aferent anului 2023 privind personalul contractual

 

Raport personal contractual

 

Raport anual funcționari publici aferent anului 2023

 

Raport anual funcționari punlici aferent anului 2023

 

Rezultat – Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Unității Administrativ Teritoriale Primăria Municipiului Toplița

 

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița