Hotărâre a Consiliului Local – privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului reprezentând sală de sport şi teren aferent în suprafaţă de 5400 mp., drept de admninistrare atribuit Clubului Sportiv Şcolar Topliţa prin art. 1 al HCL nr. 16/2005 aşa cum a fost modificat prin HCL nr. 169/2011, pe perioada executării lucrărilor de contrucţie – schimbare suprafaţă de  joc | Info hotărâre: Nr. 30 / 28 Februarie 2017

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut