Hotărâre a Consiliului Local – privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului reprezentând sală de sport şi teren aferent în suprafaţă de 5400 mp., drept de admninistrare atribuit Clubului Sportiv Şcolar Topliţa prin art. 1 al HCL nr. 16/2005 aşa cum a fost modificat prin HCL nr. 169/2011, pe perioada executării lucrărilor de contrucţie – schimbare suprafaţă de  joc | Info hotărâre: Nr. 30 / 28 Februarie 2017

Sari la conținut