Hotărâre a Consiliului Local – privind predarea unor reţele de apă şi canalizare , conform anexelor nr. 1 şi 2, ca urmare a finalizării investiţiilor reprezentând extinderea acestora , către  operatorul serviciului public de apă – canal SC Aqua Călimani SRL, în temeiul contractului nr. 8569/30.07.2010 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare | Info hotărâre: Nr. 176 / 28 Noiembrie 2017

Sari la conținut