Hotărâre a Consiliului Local – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI”, a amplasamentului Campus Şcolar Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Topliţa”, judeţul Harghita şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, Modernizare, Extindere şi Dotare, Campus Şcolar Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu Topliţa”, judeţul Harghita | Info hotărâre: Nr. 83 / 28 Aprilie 2016

Sari la conținut