Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2018 referitoare la darea în folosinţă pentru utilitate publică a terenului în suprafaţă de 777 mp.  pe durata existenţei reţelei electrice şi a imobiului aferent acestuia reprezentând racord de LEA MT 20 KW, LES MT 20 KW în lungime de 720 ml şi post de transformare în anvelopă de beton prefabricat tip compact  echipat cu transformator de 250 kva , imobil înscris în domeniul public al localităţii, necesar pentru alimentarea cu energie electrică în zona Banffy, conform planului de situaţie anexat, pentru  Societatea de  Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania  Sud SA  – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita   | Info hotărâre: Nr. 44 / 23 Martie 2018

Sari la conținut