Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea poziţiei nr. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2016 referitoare la  aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă proprietate a municipiului Topliţa , ce urmează a fi pus în valoare în anul 2017, cu modificări aduse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2017  – Păşune împădurită a municipiului Toplita cu consistenţa mai mare de 0,4 ( K >0,4), în sensul schimbării modului de valorificare a produselor secundare în volum de 1940 mc, ca masă lemnoasă pe picior şi a schimbării destinaţiei acestui volum de masă lemnoasă ca având destinaţia de licitaţie agenţi economici | Info hotărâre: Nr. 146 / 28 Septembrie 2017

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut