Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 160/2016 referitoare la darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică / drept de servitute pentru Consiliul Judeţean Harghita a terenului în suprafaţă totală de 500  mp., situat în extravilanul localităţii – zona Dealul Grustîn, conform plan anexat, în vederea montării LES din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, pe perioada executării lucrărilor | Info hotărâre: Nr. 174 / 20 Octombrie 2016

Sari la conținut