Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2016 referitoare la darea în folosinţă pentru utilitate publică / drept de servitute a terenului în suprafaţă totală de 3197   mp. (din care 35 mp. teren ocupat definitiv şi 3162 mp. teren ocupat pe durata execuţiei lucrărilor), situat pe str. Mesteacănului făcând parte din domeniul public al localităţii, în scopul executării lucrărilor reprezentând „Schimbare LES MT ieşiri din Staţia 110/20 KV Topliţa judeţul Harghita” | Info hotărâre: Nr. 176 / 20 Octombrie 2016

Sari la conținut