Hotărâre a Consiliului Local – privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2018, cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  Victor Babes, nr.8  coproprietatea domnului Szabo Coloman Emeric, Szabo Zsolt Koloman în calitate de moştenitori ai defunctului Zagonyi Szabo Kalman Odon şi Mara Ilona Gizella, Mara Iozsef Deszo, Mark Endre Dezso, Szemlaky Marta Gizella, în calitate de moştenitori a defunctei Mara Gizella şi Mark Marta Rozalia ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngirjită | Info hotărâre: Nr. 205 / 14 Decembrie 2017

Sari la conținut