Hotărâre a Consiliului Local –                                       privind desemnarea consilierilor Consiliului Local  în Consiliile                                     de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al                      Instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2019-2020 | Info hotărâre: Nr. 128 / 29 August 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut