Hotărâre a Consiliului Local – privind darea în folosinţă pentru utilitate publică a terenului în suprafaţă de 777 mp.  pe durata existenţei reţelei electrice şi a imobiului aferent acestuia reprezentând racord de LEA MT 20 KW, LES MT 20 KW în lungime de 720 ml şi post de transformare în anvelopă de beton prefabricat tip compact  echipat cu transformator de 250 kva , imobil înscris în domeniul public al localităţii, necesar pentru alimentarea cu energie electrică în zona Banffy, conform planului de situaţie anexat, pentru  Societatea de  Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania  Sud SA  – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Harghita   | Info hotărâre: Nr. 21 / 25 Ianuarie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut