Hotărâre a Consiliului Local – privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 45 mp., pe o perioadă de 5 ani,  aflată în domeniul public al localităţii, situată la adresa str. Victor Babeş nr. 3 pentru Asociaţie Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi socială  – Filiala Organizaţiei Caritas Alba Iulia, persoană juridică de utilitate publică | Info hotărâre: Nr. 70 / 26 Aprilie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut