Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea Studiului de Oportunitate nr. 16295/29.11.2016 referitor la concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului din domeniul privat al localităţii reprezentând centrală termică situat în Topliţa, str. Gării nr. 14, în suprafaţă utilă de 73 mp., cu destinaţia loc depozitare materiale | Info hotărâre: Nr. 198 / 21 Decembrie 2016

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut