Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea  rectificarea bugetului general  al UAT Municipiul Toplita  pe anul  2016 – majorare cu  suma  407,48  miilei (cofinantare Municipiul Toplita –pentru investitia – Reabilitare , modernizare , extindere si dotare Campus Scolar Liceul Teoretic O.C Taslauanu Toplita, judetul Harghita) | Info hotărâre: Nr. 82 / 28 Aprilie 2016

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut