Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 61/2016 şi a Documentaţiei de atribuire   nr.  14318/25.10.2017 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de lucrări privind “Extindere reţea canalizare menajeră, staţie de pompare ape uzate şi extindere reţea apă potabilă pentru străzile:Avram Iancu, Gării, Speranţei, Mesteacănului, Libertăţii şi Fragilor din municipiul Topliţa, judeţul Harghita” | Info hotărâre: Nr. 153 / 30 Octombrie 2017

Sari la conținut