Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea proiectului: „Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – km 20+000 – 23 423 – DJ 174C – lim. jud. Suceava km 5+000 – 11+197” pe sectorul km 5+000 – 11+197 Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, Apel de proiecte nr. POR 2018/6/6.1/6, precum și a cheltuielilor acestuia | Info hotărâre: Nr. 175 / 23 Octombrie 2018

Sari la conținut