Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea preţurilor de pornire la negociere, pentru valorificarea prin vânzare a partizilor de masă lemnoasă constituite din produse accidentale – doborâturi dispersate, proprietate publică a municipiului Toplita – administrată de Direcţia Silvică Harghita prin Ocolul Silvic Topliţa, ce se supun procedurii negocierii organizate de Direcţia Silvică Harghita, cuprinse în adresele  nr. 7271/14.07.2017 şi nr. 7505/21.07.2017., conform anexei nr. 1, precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2017 | Info hotărâre: Nr. 130 / 12 Septembrie 2017

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut