Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea preţurilor de pornire la negociere, pentru valorificarea prin vânzare a partizilor de masă lemnoasă constituite din produse accidentale – doborâturi dispersate, proprietate publică a municipiului Toplita – administrată de Direcţia Silvică Harghita prin Ocolul Silvic Topliţa, ce se supun procedurii negocierii organizate de Direcţia Silvică Harghita, cuprinse în adresele  nr. 7271/14.07.2017 şi nr. 7505/21.07.2017., conform anexei nr. 1, precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2017 | Info hotărâre: Nr. 130 / 12 Septembrie 2017

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut