Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere prin act adiţional şi stabilirea  chiriei lunare, doamnei Biriş Andrea Ionela, chiriaş în  locuinţa situată la adresa str. Cerbului, Bl.3M, Ap.4,  proprietatea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, administrată de către Consiliul Local, conform protocolului de predare-primire nr.288/22.09.2010. | Info hotărâre: Nr. 188 / 29 Noiembrie 2016

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut