Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea prelungirii  contractelor de închiriere prin acte adiţionale şi stabilirea chiriei lunare pentru chiriaşii din spaţiile cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în strada Sălciilor, nr.8/B, aflat în domeniul privat al municipiului Topliţa,  administrat de către Consiliul Local, conform anexei | Info hotărâre: Nr. 150 / 24 August 2016

Sari la conținut