Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale şi stabilirea chiriei lunare pentru chiriaşii din spaţiile cu destinaţie de  locuinţă – case aflate în domeniul privat al municipiului Topliţa, administrate de către Consiliul Local, conform anexei | Info hotărâre: Nr. 77 / 14 Aprilie 2016

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut