Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea modificării  prin act aditional a Contractului de asociere nr. 4233/31.03.2019- modificat prin actul aditional nr. 1/2011,  anexa la HCL nr. 49/2009   pentru asocierea Municipiului Toplita cu sc Atlas Trans srl in vederea realizării investiţiei  de interes public – construire Centru Comercial cu parcări aferente şi a amenajării şi modernizării Pieţei agroalimentare al municipiului Topliţa. | Info hotărâre: Nr. 110 / 23 Iulie 2019

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut