Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea modificării  prin act aditional a Contractului de asociere nr. 4233/31.03.2019- modificat prin actul aditional nr. 1/2011,  anexa la HCL nr. 49/2009   pentru asocierea Municipiului Toplita cu sc Atlas Trans srl in vederea realizării investiţiei  de interes public – construire Centru Comercial cu parcări aferente şi a amenajării şi modernizării Pieţei agroalimentare al municipiului Topliţa. | Info hotărâre: Nr. 110 / 23 Iulie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut