Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea modificării HCL nr.109/2016 referitoare la modificarea contractelor de închiriere prin acte adiționale începând cu luna mai,ca urmare  a recalculării  chiriei lunare pentru chiriaşii din locuinţele ANL, conform Hotărârii de Guvern nr.251/2016  publicată în Monitorul Oficial al României Partea I în aprilie 2016 | Info hotărâre: Nr. 141 / 25 Iulie 2016

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut