Hotărâre a Consiliului Local –                      privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 întocmit de către Ocolul Silvic Topliţa în baza Contractului de Administrare nr. 311/20.04.2017 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2018, în sensul eliminării punctului 6 din capitolul II – cheltuieli | Info hotărâre: Nr. 64 / 23 Martie 2018

Sari la conținut