Hotărâre a Consiliului Local –      privind aprobarea modificării  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018            întocmit de către Ocolul Silvic Topliţa în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2018, în sensul modificării punctului 6 din capitolul II – cheltuieli, prin majorarea taxei de peiaj de la 6,75 lei/mc  la 9,0 lei/mc | Info hotărâre: Nr. 63 / 23 Martie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut