Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului situat în Topliţa, la intersecţia str. Sportivilor cu str. Nicolae Bălcescu (în vecinătatea podului Mureş abator), în suprafaţă de 6 mp. aflat în domeniul public al localităţii, a  caietului de sarcini nr.  5505/11.04.2018 şi a comisiei de licitaţie   | Info hotărâre: Nr. 68 / 26 Aprilie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut