Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea concesionării, fără licitaţie publică pentru Cabinetul Medical Individual de Pneumologie Dr. Ciobotă Violeta, a imobilului – încăpere C9,  în suprafaţă de 7 mp., situat la adresa str. Victor Babeș nr.  10, înscris în CF nr. 51627 Toplița –  aflată  în incinta Policlinicii vechi,  în scopul desfășurării de activități medicale | Info hotărâre: Nr. 112 / 28 Iunie 2018

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut