Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a imobilului – teren, situat la adresa str. Cerbului, nr.1  în suprafaţă de 10 mp. reprezentând suplimentare de suprafaţă concesionată pentru SC SERVICE APOLLO SRL în scopul modernizării şi amenajării spaţiului comercial existent conformare norme PSI şi norme SANEPID | Info hotărâre: Nr. 102 / 13 Mai 2016

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut