Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea caietului de sarcini nr. 1195/2019 şi a comisiei de licitaţie organizată pentru concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei construite utile de 22,47 mp., situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.35 în incinta Cinematograf Călimani, în scopul desfășurării de activități mass media | Info hotărâre: Nr. 13 / 30 Ianuarie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut