Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea caietului de sarcini nr. 1195/2019 şi a comisiei de licitaţie organizată pentru concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei construite utile de 22,47 mp., situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.35 în incinta Cinematograf Călimani, în scopul desfășurării de activități mass media | Info hotărâre: Nr. 13 / 30 Ianuarie 2019

Sari la conținut