Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea Actului Aditional la Contractul de servicii silvice nr. 310/18.04.2017, înregistrat la Ocolul Silvic Topliţa sub nr. 1318/28.02.2018 şi înregistrat  la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 4046/14.03.2018, încheiat între Direcţia Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Topliţa şi Municipiul Topliţa | Info hotărâre: Nr. 62 / 23 Martie 2018

Sari la conținut