Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului bugetar din  Bugetul local – secţiunea de dezvoltare cu suma de 156.277,66 lei  și sectiunea de funcționare cu suma de 2.737.352,73  lei  din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2018 | Info hotărâre: Nr. 1 / 8 Ianuarie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut