Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 83 /2019 privind aprobarea modificării Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. nr. 711/2011 aprobat prin HCL nr. 20/2012, zona funcțională Li1-locuinței individuale de tip urban și Li2-locuinței individuale de tip rural, pct.5-amplasarea construcțiilor față de aliniament, față de limitele de proprietate și unele față de celelalte, conform prevederilor Codului civil, art.612 și art.615 și modificare limită de amplasament a construcțiilor față de cursurile de apă, conform prevederii Legii apelor nr.107/1996 cu modificări și cpmpletări ulterioare, art.40, ali.(2), anexa 2 | Info hotărâre: Nr. 83 / 27 Iunie 2019

Sari la conținut