Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 81/2020 Privind aprobarea încheierii intre Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita si Municipiul Toplita prin Consiliul Local a convenției cu privire la participarea la finantarea costului anual pentru un copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist si a  contractului  cu privire la participarea la finantarea costului anual pentru personele cu handicap institutionalizate , pentru persoanele care provin din municipiul Toplița si se afla in evidenta D.G.A.S.P.C.  Harghita | Info hotărâre: Nr. 81 / 28 Mai 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut