Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 81/2020 Privind aprobarea încheierii intre Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita si Municipiul Toplita prin Consiliul Local a convenției cu privire la participarea la finantarea costului anual pentru un copil/tanar institutionalizat sau aflat la asistent maternal profesionist si a  contractului  cu privire la participarea la finantarea costului anual pentru personele cu handicap institutionalizate , pentru persoanele care provin din municipiul Toplița si se afla in evidenta D.G.A.S.P.C.  Harghita | Info hotărâre: Nr. 81 / 28 Mai 2020

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut