Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 71 /2020 privind modificarea Documentației de atribuire nr. 19888/25.09.2019 prin licitație deschisă a contractului de furnizare „SOLUTII INFORMATICE INTEGRATE IN UAT MUNICIPIUL TOPLITA” în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității instituționale și reducerea birocrației pentru cetățenii din Municipiul Toplița”, cod SIPOCA/SMIS2014+: 633/128765, documentație aprobată prin HCL nr. 167/2019 | Info hotărâre: Nr. 71 / 5 Mai 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut