Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 7/2020                privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social | Info hotărâre: Nr. 7 / 30 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut