Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 6 /2020 privind  aprobarea  reţelei şcolare pentru anul şcolar 2020-2021, a unităţilor de învăţământ din unitatea                     administrativ – teritorială Topliţa, conform anexei parte integrantă a prezentei | Info hotărâre: Nr. 6 / 30 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut