Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 5 /2020 privind  modificarea si completarea HCL nr. 111/2019 pentru aprobarea Documentatiei de atribuire nr.15.477/17.07.2019 prin licitatie publica deschisa a concesionarii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in Municipul Toplita | Info hotărâre: Nr. 5 / 9 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut