Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 5 /2020 privind  modificarea si completarea HCL nr. 111/2019 pentru aprobarea Documentatiei de atribuire nr.15.477/17.07.2019 prin licitatie publica deschisa a concesionarii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in Municipul Toplita | Info hotărâre: Nr. 5 / 9 Ianuarie 2020

Sari la conținut