Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 37/ 2020 privind aprobarea achiziţionării serviciului de consultanţă,  asistenţă şi reprezentare juridică in toate stadiile procesuale (fond si cai de atac) in dosarele nr. 1463/96/2019, nr. 1530/96/2019 avand ca obiect – comunicare informatii de interes public Legea nr. 544/2001 si nr. 16/19/2020 avand ca obiect – amenda neexecutare hotarare judecatareasca art. 24 din Legea nr. 554/2004 , parti procesuale UAT Municipiul Toplita si d-nul Gotea Vasile | Info hotărâre: Nr. 37 / 20 Februarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut