Hotărâre a Consiliului Local – HOTǍRÂREA NR. 23/2020 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie, pentru partizile de masa lemnoasa, proprietate publica a municipului Toplita- administrata de Directia Silvica Harghita prin Ocolul Silvic Toplita, ce se supun procedurii licitatiei organizate de Directia Silvica Harghita, cuprinse in adresele  nr. 1117/16.01.2020 si nr. 1116/16.01.2020,  in scopul valorificarii – conform anexelor  nr. 1 si nr. 2 | Info hotărâre: Nr. 23 / 30 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut