Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 211/2019 privind  prelungirea prin act adițional a duratei contractului nr.506/2010 încheiat cu SC Romtelecom SA in prezent Telekom Romania Communications S.A. ,  având ca obiect acordarea dreptului de uz și servitute în zona de acces pentru întreținerea și exploatarea elementelor de rețea de comunicații electronice pe terenul situat la adresa Toplita, str. Nicolae Bălcescu (în vecinătatea Poștei vechi) în suprafață de 140 mp. pe care este edificat pilon – antenă. | Info hotărâre: Nr. 211 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut