Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 211/2019 privind  prelungirea prin act adițional a duratei contractului nr.506/2010 încheiat cu SC Romtelecom SA in prezent Telekom Romania Communications S.A. ,  având ca obiect acordarea dreptului de uz și servitute în zona de acces pentru întreținerea și exploatarea elementelor de rețea de comunicații electronice pe terenul situat la adresa Toplita, str. Nicolae Bălcescu (în vecinătatea Poștei vechi) în suprafață de 140 mp. pe care este edificat pilon – antenă. | Info hotărâre: Nr. 211 / 23 Decembrie 2019

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut