Hotărâre a Consiliului Local –          HOTĂRÂREA NR. 208/2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 222 mp., situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.7/A (lângă pîrîul Valea Topliței) conform  contract nr. 504/2010  încheiat cu SC Astoria Service SRL, reprezentând terasă acoperită | Info hotărâre: Nr. 208 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut