Hotărâre a Consiliului Local –     HOTĂRÂREA NR. 206 /2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în str. Dealului, conform  contractului de concesiune nr. 48/28.10.2019  încheiat cu Mailath Andras, reprezentând teren aferent garaj | Info hotărâre: Nr. 2096 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut