Hotărâre a Consiliului Local – HOTǍRÂREA NR. 203/2019 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a  municipiului Topliţa şi administrată de C.L. Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2020 – conform anexei nr. 1. | Info hotărâre: Nr. 203 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut