Hotărâre a Consiliului Local – HOTǍRÂREA NR.  202/2019 privind aprobarea listelor de partizi pentru productia anului 2020, din proprietatea publica/privata apartinand municipiului Toplita, administrata de Consiuliul Local, conform anexelor nr. 1 si 2 | Info hotărâre: Nr. 202 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut